Gde se nalazimo:

Geografija

Gračac se nalazi na oko 200 km južno od Beograda, 20 km istočno od Kraljeva, 40 km zapadno od Kruševca i 9 km zapadno od Trstenika. Pripada opštini Vrnjačka banja, od koje je udaljen za oko 5 km zapadno.Kuće sela Gračac nalsze se u dolini Gračačke reke, po okolnim kosama i u ravnici duž puta Kraljevo-Kruševac. Plodnu ravnicu nižeg seoskog atara zapljusku je Zapadna Morava, dok se južni, pretežno planinski deo oslanja na padine Goča. Pripada delimično razbujenom tipu sela.Prosečna nadmorska visina iznosi 220 m pored Zaoadne Mirave do 1154 m koje se prostire do padina Goča.

Gračac i njegova okolina zaklonjeni su od vetra-sa juga šumovitim Gočem, sa istoka i zapada njegovim padinama, a sa severa šumadijskim planinama, Gledić. Zbog specifične konfiguracije terna i bujne vegetascije, ova terutorija ime i osnovne odlike umereno kontinentalne, uz izvesna svojstva subalpske klime. Na ovom prostoru nema naglih temperaturnih promena.

Prosečne srednjodnevne temperature u vreme letnje (turističke) sezone od 15 do 20, a za vreme najhladnijih meseci oko 0m stepeni, svega desetak dana godišnje pada ispod -5 stepeni. Retki vetrovi najčešće južni, su srednje jačine. Magle nema ili je vrlo retka. Relativno gidišnja vlažnost vazduha je 78%. Najsuvlji je avgust sa 71%, a najvlažniji decembar sa vlažnosti 85%. Prosečne godišnje padavine su 804 840 do mm, u dolini Zapadne Morave 650 mm, a u višim predelima 1000-1200 mm, što povoljno utiče na vegetaciju.

Ovaj kraj je vdoma bogat vodom, potočići, rečice i reke se slivaju sa okolnih planina. Pored Zapadne Morave tu su manje reke: Gračačka, Novo selska, Vrnjačka, Lipovačka, Popinska. Usled različite visine u ovoj oblasi, različita je i vegetacija. Planine su najvećim delom niske i srednje, sastavljene na površuni od eruptivnih trošnih stena. Šume nastaju na 4-5000 metara nadmorske visine. Šume Goča prenose svež vazduh i u žarkim danima štite Gračac od vrućina.